Minun tarina

Kun löysin Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinenvalmentaja-koulutuksen, olin jo jonkin aikaa kokenut turhautumista työssäni.

Tämä koulutus sisälsi teemoja, jotka koin heti omakseni. Löysin niistä lisää ideoita suuntaan, johon olin jo hyvän aikaa halunnut kehittää itseäni. Minua viehätti ajatus katseen suuntaamisesta tulevaisuuteen, ihmisten kohtaaminen "ei-tietämisen tilassa"  ja tietoisuuden lisääminen neuropsykiatristen oireyhtymien osalta.


Jo ennen koulutuksen alkamista ajattelin sen sisältöjen olevan niin hyvä juttu, että haluan viedä niitä omalta osaltani eteenpäin.

Miten sen teen, oli kuitenkin vielä arvoitus. Ajattelin, että tarvitsen lisää koulutusta, mutta askelmerkkini eivät olleet vielä selkeät.

Näin mielikuvissani itseni posket hehkuen kipsuttamassa korkokengissä jakamassa ajatuksia ratkaisusuuntautuneesta ajattelusta ja

nepsy-oireyhtymistä. En tuolloin ymmärtänyt luoneeni niin vahvaa mielikuvaa, että se ohjaisi valintojani tulevina vuosina.

En tiennyt tehneeni Tulevaisuuden muisteluharjoitusta.

Siirtyminen yrittäjyyteen oli jännittävää. Se on lisännyt mahdollisuuksiani toteuttaa itseäni, hyödyntää ammattitaitoani ja mikä tärkeintä, tehdä työtä omien arvojeni mukaan. Lisäksi yrittäjyys on mahdollistanut minulle jatkuvan kouluttautumisen ja ammatillisen kehittymisen.

Ratkaisukeskeisen ajattelun lisääntyminen ja tuleminen vahvemmin osaksi omaa elämää, on vahvistunut myös omaa hyvinvointiani. Vaikka ennenkin olen miettinyt haasteiden kohdalla miten tämän voisi ratkaista, on tänä päivänä kaikki mahdollista niin kauan, kun mikään ei ole varmaa.

Olen työskennellyt erityisopetuksessa noin 20 vuotta ennen yritystoimintaa. Minulla on erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja sosiaalitieteiden opintoja päivähoitajan koulutukseni lisäksi. Olen opiskellut myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja kouluttajaksi. NLP Master Coach minusta tuli Veli- Matti Toivosen johdolla. Lyhytterapia Instituutissa olen opiskellut Reteaming- menetelmää ja Muksuoppia. Työnohjaajaksi valmistuin Helsingin Psykoterapiainstituutista ja lisäksi olen myös Luontohoivaohjaaja. Tällä hetkellä täydennän opintojani psykologian parissa Joensuun yliopistossa sekä opiskelen lyhytterapiaa Lappeenrannan kesäyliopistossa. Työurallani olen kohdannut eri-ikäisiä kehitysvammaisia henkilöitä sekä henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityistarpeita tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

Valmentajakoulutus oli minulle antoisa ja hehkutinkin siitä koko vuoden ajan. Valmennustyötä pääsin tekemään heti sekä sivutoimisesti ja työn parissa. Melko pian asiakaskunta kasvoi ja minun oli tarpeen ottaa virkavapaata, voidakseni työskennellä valmentajana kokopäiväisesti. Samaan aikaan avautui lisää kouluttautumismahdollisuuksia, joihin heti tartuin. 

Alitajunnassa oleva mielikuva ohjasi valintojani.

Minulla ei ollut aikomustakaan ryhtyä yrittäjäksi valmentajakoulutukseen ilmoittautuessani. Valinnat vuosien varrella ja henkilökohtainen kehitykseni johtivat kuitenkin siihen, että halusin kokeilla yrittäjyyttä. Koulutusten myötä osaamiseni lisääntyi niin, että minulla oli pian useita palveluja myytävänä. Irtisanoutuminen vakituisesta työstä oli luonteva jatkumo.Myönteinen suhtautuminen tuottaa myönteistä toimintaa.

Ihmisessä itsessään on kaikki tarvittava tieto haasteiden voittamiseksi.

Kaikilla ihmisillä on voimavaroja ja taitoja.

Taiteen avulla voi voimaantua. Kuvien tekeminen on prosessi, joka avaa ajatuksia ja tuottaa oivalluksia.

Eläimen läsnäolo ja koskettelu tuottaa mielihyvää, rauhoittaa ja rentouttaa.

Luonnossa oleminen hoitaa, rauhoittaa ja auttaa selkeyttämään ajatuksia. Ihminen on erilainen erilaisissa ympäristöissä.

Näillä ajatuksilla haluan tukea, ohjata ja kannustaa ihmisiä saavuttamaan oma parhaansa.

Minua kiinnostaa ihmisten hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät. Haluan omalta osaltani tukea erilasissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä löytämään oma mielekäs elämä ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja NLP:n keinoja hyödyntäen. Luovia menetelmiä ja luonnon hyvinvointivaikutuksia unohtamatta.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on päätavoitteeni.


Valmennuksessa minulle on tärkeintä auttaa valmentautujaa löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Käytän valmennuksessa ratkaisukeskeisiä harjoitteita, mielikuvaharjoittelua, toiminnallisia- ja kuvataideterapeuttisia työmenetelmiä. Apuvalmentajana toimii tassuterapeutit, Otso ja Hukka, jos valmennettava niin haluaa.

Valmennus tapahtuu valmentautujan omassa toimintaympäristössä, muussa yhteisesti sovitussa paikassa tai toimitilallani Imatralla, Tainionkoskentie 68.

Työnohjaajana haluan olla kannustava ja kunnioittaa ohjattavien kokemusmaailmaa. Minun tehtäväni työnohjaajana on auttaa löytämään ratkaisuja ja oivalluksia.

Olen toteuttanut koulutuksia ratkaisukeskeisyydestä ja neuropsykiatrisista erityistarpeista. Ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia olen kouluttanut mm. Imatran kaupungille, Lappeenrannan Ohjaamolle, Etelä- Karjalan sosiaali-ja terveyspiirille sekä Joensuun kaupungille ja Siun Sotelle. Kiteellä toteutettiin koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutus ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja nepsy-oireyhtymien huomioimiseen.

Koulutuksissa painotan vuorovaikutuksellisuutta ja omakohtaista harjoitusten kokemista. Koulutukset perustuvatdialogeihin ja harjoituksiin pareittain sekä ryhmissä. Pidän tärkeänä koulutuksessa esiteltyjen menetelmien soveltamista omaan työhön ja arkeen. Välipäivinä tapahtuva harjoittelu onkin merkittävä osa koulutusta.

Tapaamisiin!

Anne Repo

p. 0503386201

anne.repo@nytratkes.com