Tietosuoja ja rekisteriseloste

Asiakkaan tietojen luottamuksellinen ja turvallinen säilyttäminen on tärkeä osa asiakassuhdetta. Nyt Ratkes asiakasrekisteri sisältää vain asiakassuhteen hoitamisen kannalta oleelliset tiedot. Sopimuksissä pyydetään asiakkaan lupa hänen tietojensa käsittelyyn. Asiakkaan tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

Löydät Nyt Ratkes reksiteriselosteen alla olevasta linkistä.

Rekisteriseloste Nyt Ratkes

Jaa tämä sivu