Neuropsykiatrinen valmennus koulutus

 

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille jatkokoulutukseksi. Koulutus antaa valmiuksia ja käytännön keinoja työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette, autismin kirjon häiriö,kielellinen erityisvaikeus, sensorisen integraation häiriö) omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä, sisältäen 14 lähiopetuspäivää pe-la sekä verkko-opintoja. Lähipäivien välissä kokoonnutaan vertaistyönohjausryhmissä Zoomin välityksellä sekä vertaisryhmissä. Ajankohdat sovitaan ensimmäisissä lähipäivissä. Lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Koulutuksen viitekehys on ratkaisukeskeisyys. 

Taitopainotteinen koulutus sisältää kokonaisuudet luovien (musiikki, kuvataide, valokuvaus) ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä valmennuksen keinoina, sekä Muksuoppiohjaus- menetelmän. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Lähiopetus muodostuu vuorovaikutuksellisista luennoista, käytännön harjoituksista, ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista. Koulutuksessa painottuu toiminnallisuus. Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia. Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä ja tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen. Lopputyönä toteutetaan valmennusprosessi, joka raportoidaan kirjallisesti.Koulutuksen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Koulutuksen sisällöt:

Mitä on valmennus?

Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoriat

NLP:n keinoja vuorovaikutuksessa

Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus

Kognitiivisen psykologian näkökulma tiedon käsittelyyn

Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta

Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot

Eri-ikäisten valmentaminen(lapsi, nuori, aikuinen)

Ryhmien valmentaminen

Muksuoppi

Perheen valmentaminen

Luovat ja toiminnalliset menetelmät valmennuksessa 

Valmentajana toimiminen

Kirjallisuus, harjoittelupäiväkirja, ryhmätyöt ja lopputyö


Koulutuksessa vierailee asiantuntijoita mm. lääkäri, musiikkiterapeutti ja nepsy- perheen vanhempi.

Kouluttaja:
Anne Repo on työskennellyt erityisopetuksessa n. 20 vuotta eriasteisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten, autistien ja erilaisia muita neuropsykiatrisista erityistarpeita omaavien lasten ja nuorten parissa sekä joustavassa perusopetuksessa. Viime vuosina hän on toiminut ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana ja kouluttajana, Muksuoppiohjaajana sekä STOryn työnohjaajana.

Koulutuksia hän on antanut neuropsykiatrisista erityistarpeista, ratkaisukeskeisyydestä ja kouluttanut valmentajia mm. Imatran kaupungille, Lappeenrannan Ohjaamolle ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille ja Siunsotelle, Joensuun kaupungille sekä tilauskoulutuksina yksityisille palvelun tuottajille.

Koulutuksista saatu palaute on ollut myönteistä.

Koulutuksen hinta 1950€ sisältää alv 24%, lähiopetuksen, materiaalit, kirjan Repo A.Valmennuksen poluilla (2019), kahvitarjoilun lähipäivissä sekä opiskelijoiden ohjauksen välipäivinä. Koulutus on mahdollista maksaa erissä. 

Lisätiedot 0503386201 anne.repo@nytratkes.com. Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alettua peruutusmaksu on koko koulutuksen hinta. Ilmoittautuminen tästä likistä. Ilmoittaudu koulutukseen ..... mennessä.

Suunnitellut lähipäivät  pe 17-20 la 9-17 Hyvärilässä

Seuraava koulutus suunitteilla syksyyn 2022.