Neuropsykiatrinen valmennuskoulutus Lahdessa viikonloppuisin yhteistyössä Elämän Huoltamon kanssa

 

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille jatkokoulutukseksi. Koulutuksen suorittamisen jälkeen voit toimia
neuropsykiatrisena valmentajana.


Koulutuksen tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä. Koulutuksen viitekehys on ratkaisukeskeisyys.


Koulutus antaa valmiuksia työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette,
autismin kirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus, sensorisen integraation häiriö) omaavien
henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.


Laajuus:
Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä.
Se  sisältää 14 lähiopetuspäivää pe-la sekä verkko-opintoja. Lähiopetukseen osallistuminen on
välttämätöntä, koronatilanne huomioiden. Meillä on valmiudet järjestää koulutusta tarvittaessa myös etänä.


Suunnitellut lähiopetuspäivät:
perjantai klo 17-20 ja lauantai klo 9-17

2.-3.9.2022
7.-8.10.2022
4.-5.11.2022
16.-17.12.2022
27.-28.1.2023
10.-11.3.2023
21.-22.4.2023

Opetuspäivät: 

Lähiopetus muodostuu vuorovaikutuksellisista luennoista, käytännön harjoituksista,
ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista. Koulutuksessa painottuu toiminnallisuus.
Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia.
Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä ja tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen. Lopputyönä toteutetaan valmennusprosessi, joka raportoidaankirjallisesti.


Koulutuksen sisältö:
 Mitä on valmennus?
 Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoriat
 NLP:n keinoja vuorovaikutuksessa
 Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus
 Kiintymyssuhde ja nepsy-oireyhtymät
 Kognitiivisen psykologian näkökulma tiedon käsittelyyn
 Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta
 Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot
 Eri ikäisten valmentaminen (lapsi, nuori, aikuinen)
 Ryhmien valmentaminen
 Muksuoppi
 Perheen valmentaminen
 Luovat ja toiminnalliset menetelmät valmennuksessa
 Valmentajana toimiminen
 Kirjallisuus, harjoittelupäiväkirja ja lopputyö


Taitopainotteinen koulutus sisältää kokonaisuudet luovien (musiikki, kuvataide, valokuvaus) ja
toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä valmennuksen keinoina, sekä Muksuoppiohjaus-
menetelmän.


Kirjallisuus: 
Valitse jokin seuraavista ratkaisukeskeisen toimintamallin kirjoista ja lue se ennen ensimäistä
lähipäivää. Kirjasta ei tarvitse tehdä kirjallista tuotosta.


Cauffmann L. Ratkaisukeskeinen coaching. 2017
De Jong P. & Berg I K. Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 2016
Shennan G. Solution-focused practice. 2017
Huotari A., Tamski E-L. Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta. 2019


Kouluttajat: 
Tero Jääskeläinen, MSc Solution Focused Therapy, DDP -terapeutti, perhe- ja
paripsykoterapeuttiterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja Toisintekijöiltä.


Anne Repo, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja ja työnohjaaja, NLP Master Coach,
Nyt Ratkesilta


Hanna-Kaisa Laakkonen, musiikkiterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja

Koulutuksessa vierailee asiantuntijoita mm. lääkäri,  ja nepsy-perheen vanhempi.


Koulutuksen hinta:
1950€ sisältää alv 24%, lähiopetuksen, materiaalit, kirjan (Repo A. Valmennuksen poluilla),
kahvitarjoilun lähipäivissä sekä opiskelijoiden ohjauksen välipäivinä. Koulutus on mahdollista
maksaa erissä.


Koulutuspaikka:
Elämänhuoltamo
Hämeenkatu 9 A, U krs, Lahti


Ilmoittautuminen  Nepsy Lahti, syksy 2022 (office.com)


Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on 1.3.22


Kts. ilmoittautumislomake. (Vahvistusviesti menee usein roskapostiin, joten tarkistathan sen!)
Ennakkotehtäviä ja lisätietoa koulutuksesta tulee noin kuukautta ennen koulutuksen alkua
sähköpostilla.


Kysy lisää koulutuksesta:
info@elamanhuoltamo.fi 
anne.repo@nytratkes.com