Neuropsykiatrinen valmennus- koulutus Joensuussa viikonloppuisin

 

Joensuun 13 ryhmä alkaa tammikuussa 2023

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille jatkokoulutukseksi. Koulutus antaa valmiuksia ja käytännön keinoja työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette, autismin kirjon häiriö,kielellinen erityisvaikeus, sensorisen integraation häiriö) omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä, sisältäen 10 lähiopetuspäivää pe-la  4 etäpäivää pe-la sekä verkko-opintoja. Koulutuspäivien välissä kokoonnutaan vertaistyönohjausryhmissä Zoomin välityksellä sekä vertaisryhmissä. Ajankohdat sovitaan ensimmäisissä lähipäivissä. Lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Koulutuksen viitekehys on ratkaisukeskeisyys. 

Taitopainotteinen koulutus sisältää kokonaisuudet luovien (musiikki, kuvataide, valokuvaus) ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä valmennuksen keinoina, sekä Muksuoppiohjaus- menetelmän. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä. 

Lähiopetus muodostuu vuorovaikutuksellisista luennoista, käytännön harjoituksista, ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista. Koulutuksessa painottuu toiminnallisuus. Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia. Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä ja tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen. Lopputyönä toteutetaan valmennusprosessi, joka raportoidaan kirjallisesti.Koulutuksen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Koulutuksen sisällöt:

Mitä on valmennus?

Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoriat

NLP:n keinoja vuorovaikutuksessa

Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus

Kognitiivisen psykologian näkökulma tiedon käsittelyyn

Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta

Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot

Eri-ikäisten valmentaminen(lapsi, nuori, aikuinen)

Ryhmien valmentaminen

Muksuoppi

Perheen valmentaminen

Luovat ja toiminnalliset menetelmät valmennuksessa 

Valmentajana toimiminen

Kirjallisuus, harjoittelupäiväkirja, ryhmätyöt ja lopputyö


Koulutuksessa vierailee asiantuntijoita mm. lääkäri, musiikkiterapeutti ja nepsy- perheen vanhempi.

Kouluttaja:
Anne Repo on työskennellyt erityisopetuksessa n. 20 vuotta eriasteisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten, autistien ja erilaisia muita neuropsykiatrisista erityistarpeita omaavien lasten ja nuorten parissa sekä joustavassa perusopetuksessa. Viime vuosina hän on toiminut ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana ja kouluttajana, lyhytterapeuttina, Muksuoppiohjaajana sekä STOryn työnohjaajana.

Koulutuksia hän on toteuttanut vuodesta 2014 eri puolilla Suomea kunnille, sote-piireille ja tilauskoulutuksina yksityisille alan toimijoille. antanut neuropsykiatrisista erityistarpeista, ratkaisukeskeisyydestä ja kouluttanut valmenta.

Koulutuksista saatu palaute on ollut myönteistä.

Koulutuksen hinta 1950€ sisältää alv 24%, lähiopetuksen, materiaalit, kirjan Repo A.Valmennuksen poluilla (2019), kahvitarjoilun lähipäivissä sekä opiskelijoiden ohjauksen välipäivinä. Koulutus on mahdollista maksaa erissä. 

Lisätiedot 0503386201 anne.repo@nytratkes.com. Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alettua peruutusmaksu on koko koulutuksen hinta. Ilmoittautuminen tästä likistä. Ilmoittaudu koulutukseen 31.12.2022 mennessä.

Suunnitellut lähipäivät  pe 17-20 la 9-17 Joensuun Tiedepuistolla (muutokset mahdollisia)

13.-14.1.2023

17.-18.2.2023

24.-25.3.2023

5.-6.5.2023

9 -10.6.2023

4.-5.8.2023

15.-16.9.2023

 

Covid-19 huomioiden koulutus toteutetaan myös hybridinä. Pääpaino on kuitenkin kontaktiopetuksessa.