Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, joka muodostuu tapaamisista ja niiden välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa tutkitaan työhön liittyviä kokemuksia ja ohjattavan tavoitteita.

Työnohjaus on luottamuksellista. Jokainen osallistuja päättää, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista. Työnohjaajana pyrin  objektiivisuuteen ja katsomaan asioita ulkopuolisen silmin. Ohjaajana tehtäväni on auttaa ohjattavia löytämään omia ratkaisuja, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä sekä löytämään voimavarat ja keinot työn mielekkyyden lisäämiseksi.

Työnohjausta on mahdollista toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönohjauksina. Suurille ryhmille, esimerkiksi työyhteisöille, suosittelen kahden ohjaajan työnohjausta.

Käytän ohjauksissa toiminnallisia- ja kuvallisiamenetelmiä, ratkaisukeskeisiä harjoituksia ja keskusteluja. Työnohjauksia voidaan toteuttaa asiakkaan valitsemissa paikoissa tai toimitilallani Tainionkoskentie 68 (Mansikkapaikka). Hauska ajatus olisi työnohjata ryhmää vaikkapa laavulla nokipannukahvin poristessa tulilla.

Ota yhteyttä: Anne Repo 0503386201       anne.repo@nytratkes.com

Tavataan ja mietitään, sopisinko sinulle/teille työnohjaajaksi!