Neuropsykiatrinen valmennuskoulutus verkossa

Verkkokoulutus: Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) 


Verkkokoulutus:
Neuropsykiatrinen valmennuskoulutus yhteistyössä Nyt Ratkes:in kanssa

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan
ammattilaisille jatkokoulutukseksi. Koulutuksen suorittamisen jälkeen voit toimia
neuropsykiatrisena valmentajana.


Koulutuksen tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata javalmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä. Koulutuksen viitekehys onratkaisukeskeisyys.


Koulutus antaa valmiuksia työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette,
autismin kirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus, sensorisen integraation häiriö) omaavien
henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.


Laajuus:

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä.
Ja se  sisältää 14 verkko-opintopäivää.


Suunnitellut lähiopetuspäivät:
Koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00

Seuraava koulutus suunnitteilla syksyyn 2022.

Opetuspäivät: 
Opetus muodostuu vuorovaikutuksellisista luennoista, käytännön harjoituksista,
ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista. Koulutuksessa painottuu toiminnallisuus.
Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia.
Opetuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä ja tutustutaan
aihealueen kirjallisuuteen. Lopputyönä toteutetaan valmennusprosessi, joka raportoidaan
kirjallisesti.


Koulutuksen sisältö:
 Mitä on valmennus?
 Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoriat
 NLP:n keinoja vuorovaikutuksessa
 Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus
 Kiintymyssuhde ja nepsy-oireyhtymät
 Kognitiivisen psykologian näkökulma tiedon käsittelyyn
 Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta
 Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot
 Eri-ikäisten valmentaminen(lapsi, nuori, aikuinen)
 Ryhmien valmentaminen
 Muksuoppi
 Perheen valmentaminen
 Luovat ja toiminnalliset menetelmät valmennuksessa
 Valmentajana toimiminen
 Kirjallisuus, harjoittelupäiväkirja ja lopputyö


Taitopainotteinen koulutus sisältää kokonaisuudet luovien (musiikki, kuvataide, valokuvaus) ja
toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä valmennuksen keinoina, sekä Muksuoppiohjaus-
menetelmän.


Kirjallisuus: 

Valitse jokin seuraavista ratkaisukeskeisen toimintamallin kirjoista ja lue se ennen ensimäistä
lähipäivää. Kirjasta ei tarvitse tehdä kirjallista tuotosta.
Cauffmann L. Ratkaisukeskeinen coaching. 2017
De Jong P. & Berg I K. Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 2016
Shennan G. Solution-focused practice. 2017
Huotari A., Tamski E-L. Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta. 2019


Kouluttajat: 
Tero Jääskeläinen
MSc Solution Focused Therapy, DDP -terapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti, neuropsykiatristen
valmentajien kouluttaja Toisintekijöiltä.


Anne Repo
Neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja ja työnohjaaja, NLP Master Coach,
Nyt Ratkesilta


Hanna-Kaisa Laakkonen
Musiikkiterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja


Koulutuksessa vierailee asiantuntijoita mm. lääkäri,  ja nepsyperheen vanhempi.


Verkkokoulutuksen vaatimukset: 
Kohtuullinen verkkovälineistön käyttö ja tietokone.
Käytämme Zoom- ja Moodle -alustoja.


Koulutuksen hinta:
1950€ sisältää alv 24%, lähiopetuksen, materiaalit, e-kirjan Repo A. Valmennuksen poluilla,
sekä opiskelijoiden ohjauksen välipäivinä. Koulutus on mahdollista
maksaa erissä.


Ilmoittautuminen ja ennakkotehtävät:
Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on 
Kts. ilmoittautumislomake. (Vahvistus viesti menee usein roskapostiin, joten tarkistathan sen!)
Ennakkotehtäviä ja lisätietoa koulutuksesta, tulee noin kuukautta ennen koulutuksen alkua
sähköpostilla.


Kysy lisää koulutuksesta:
info@elamanhuoltamo.fi 
anne.repo@nytratkes.com